PHÒNG HỘI NGHỊ BAO GỒM

PHÒNG HỘI NGHỊ BAO GỒM

 • Giấy, viết, flip chart, nước suối, hoa trang trí, bục phát biểu, âm thanh & ánh sáng, 3 micro không dây…
 • Wifi

DỊCH VỤ KHÁCH TRẢ

 • Coffee break
 • Máy chiếu, màn chiếu
 • Backdrop sânkhấu & banner
 • Người dẫn chương trình hội nghị
 • Người phiên dịch
 • Thiết bị phiên dịch (tay nghe)
 • Buồn phiên dịch
 • Thiết bị ghi âm hội nghị
 • Hoa cài áo
 • Hoa tặng (bó)
 • Lẵng hoa
 • Múa khai mac hội nghị
 • Ca sĩ
 • Quay phim
 • Chụp hình
 • Camera (thâu, phát)
 • PG & PB
 • Pháo sáng, pháo kim tuyến
 • Thiết bị văn phòng
 • Giấy, viết, flip chart, nước suối, hoa trang trí, bục phát biểu, âm thanh & ánh sáng, 3 micro không dây…
 • Wifi

DỊCH VỤ KHÁCH TRẢ

 • Coffee break
 • Máy chiếu, màn chiếu
 • Backdrop sânkhấu & banner
 • Người dẫn chương trình hội nghị
 • Người phiên dịch
 • Thiết bị phiên dịch (tay nghe)
 • Buồn phiên dịch
 • Thiết bị ghi âm hội nghị
 • Hoa cài áo
 • Hoa tặng (bó)
 • Lẵng hoa
 • Múa khai mac hội nghị
 • Ca sĩ
 • Quay phim
 • Chụp hình
 • Camera (thâu, phát)
 • PG & PB
 • Pháo sáng, pháo kim tuyến
 • Thiết bị văn phòng