Hotel Continental Saigon

Thư viện ảnh

Chuỗi hình ảnh các sự tiệc cưới, hội nghị, kiện do Khách sạn Continental Saigon tổ chức

hidden

© 2019 FNB - Hotel Continental Saigon
132 - 134 Dong Khoi St., Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: (84.28) 38 299 201 - Fax: (84.28) 38 290 936 - Email: continentalhotel@vnn.vn